Vi har installerat solceller sedan 2010

Solenergi

Solinstrålning

Solinstrålningen till Jorden är 1360 W/m².
Effekten försvagas till c:a 1000W/m², medelvärde för södra Sverige, när strålarna passerar genom atmosfären. En ökning med 100W sedan 1980 enligt SMHI.
På grund av jordaxelns lutning passerar solstrålarna genom mindre atmosfär i Lund och mer atmosfär i Kiruna.
Solinstrålningen för norra Sverige är därför c:a 10% lägre (900W/m²)
Våra paneler har alltså en verkningsgrad på 20% vid c:a 40o lutning.

Normal globalstrålning under ett år
Uppdaterad  20 mars 2017 
Publicerad  25 maj 2009 av SMHI

Bild: 2020-06/smhi.jpg

Panelorientering

Panelernas orientering (Azimuth) är bäst mot söder.

Av diagrammet nedan framgår skillnaden mellan väster-, söder- och österläge för 10kW paneleffekt på varje tak med 33º lutning

Klicka på bilden för större format

Bild: 2020-09/panelorientering.jpg

Mer energi för eget bruk på morgon och kväll men mindre produktion totalt

  • Mindre lutning ger mindre skillnad för de olika väderstrecken medan
  • Större lutning ger större skillnad

Lutning under 10° bör undvikas med tanke på underhåll (rengöring) och vattenavrinning

Exempel på energi- och ekonomibalanskurvor för ovanstående anläggning med antagande av
Elpris köp 1,33 kr/kWh
Elpris sälj 1,04 kr/kWh
och med drygt 10+% överproduktion i jämförelse med förbrukningen

Klicka på bilden för större format

Bild: 2020-09/panelorientering2.jpg