Installation

Vi utför 

 • elinstallationer från 1V till 20 000V i bostäder, industrier och förvaltningsbyggnader
 • solkraftverk från 500W till flera MW, fristående eller byggnadsintegrerade.

Vi har 

 • allmän behörighet för alla typer av elinstallationer
 • egenkontrollplaner
 • på senare år specialiserat oss på solkraftverk

Vi tar hand om ditt projekt från början till färdig anläggning i drift

 • Samråder
 • Offererar
 • Projekterar
 • Installerar
 • Driftsätter
 • Underhåller

Vi har tagit fram utförliga instruktioner för

 • Montage av paneler
 • Elinkoppling av paneler
 • Jordning av paneler
  • Systemjordning
  • Skyddsjordning
  • Potentialutjämning
  • Åskskydd
 • Montage av växelriktare
 • Anslutning av modulsträngar
 • Anslutning till elnätet

Ekonomi

Den ström som jag använder själv betalar jag inget för.
Besparing hos elhandelsbolaget blir aktuellt elpris per kWh, administrationskostnader, ev månadskostnad elcertifikat och moms.

Besparingen hos nätägaren blir den rörliga kostnaden för el-överföring som varierar runt 20 öre per kWh, energiskatten 36,30 öre per kWh.

Härtill kommer den fasta avgiften, baserad på huvudsäkringens storlek, som man måste betala antingen det går ström i kabeln eller ej. För huvudsäkring över 63A baseras avgiften på månadens högsta effektuttag under en timme. Till dessa kostnader kommer moms,
Nätägaren för mer och mer som fast avgift och mindre som rörlig kostnad till nackdel för egenproduktion.

Följande regler och praxis gäller för ersättning av den energi som matas ut (lagras) på elnätet

Mikroproducent

Produktionen är mindre än förbrukningen. Mikroproducenter innefattar bland annat följande villkor 

 • Mätaren byts ut utan kostnad för abonnenten.
 • Mikroproducent får 60 öre per kilowattimme (från början energiskatten x 2 och borde alltså i dag vara 70,60 öre) i skatteåterbäring. Produktionsuppgift lämnas till skattemyndigheten av nätägaren.
 • Maximal ersättning är 18 000 kronor per år. Betalning erhålls för det antal kWh som matas ut på elnätet men inte för fler kWh än vad som köpts och för maximalt 30 000 kWh.
 • Mätarsäkring högst 63 A enligt ellagen,100A enligt skatteverket för skattereduktion.
 • Elhandelsbolaget betalar inklusive moms enligt separat överenskommelse för den energi som matas in på elnätet. Den som inte är momsregistrerad betalar inte in momsen.
 • Nätägaren betalar inklusive moms för ”nätnytta” c:a 8 öre per kWh. Varierar för olika nätägare.
 • Moms betalas inte på försäljning som inte överstiger 30 000kr. Enligt skatteverket gäller: Skattebefrielsen gäller för beskattningsbara personer som har en omsättning som beräknas bli högst 30 000 kronor under beskattningsåret.
 • Ersättning för elcertifikat och ursprungsgaranti. Beroende på tillgång och efterfrågan varierar ersättningen mellan 0 till 30 öre per kWh. Denna ersättning har minskat i betydelse på grund av överskott på marknaden.
 • Energiskatt betalas inte om installerad toppeffekt inte överstiger 255 kW

Småskalig elproducent

Produktionen större än förbrukningen. Som regel krävs 2 mätare. En för konsumtion och en för produktion. Kostnaden för mätarkomplettering betalas av abonnenten.

 • Max 1,5 MW
 • Ingen skattereduktion
 • Engångskostnad för eventuell förstärkning av elnätet
 • Fast årlig nätavgift till nätägaren för mätning och inrapportering till CESAR (-1.500 kr ?)
 • Ersättning per kWh från elhandelsbolag

Elcertifikat och ursprungsgaranti

Såväl mikro- som småskalig elproducent kan erhålla ersättning för elcertifikat och ursprungsgaranti. Beloppet betalas efter tillgång och efterfrågan (0 – 300:-/MWh).

Sammanfattning ersättning mikroproducent inkl moms

Den ström som förbrukas direkt i anläggningen kostar inget men den fasta avgiften baserad på huvudsäkringens storlek måste betalas

För det överskott som uppstår t.ex. mitt på dagen erhålls ersättning per kWh från

 • elhandelsbolaget baserat på spotpriset
 • nätägaren några få ören för så kallad nätnytta
 • staten 60 öre i form av skattereduktion.
 • elcertifikat och ursprungsgaranti men av mindre betydelse

Beskattningskonsekvenser för en mikoproducent

 • Man behöver inte ha F-skattsedel eller vara momsregistrerad.
 • Man behöver inte betala in den moms som man får på ersättningen från el-handels eller-nätbolaget om man inte är momsregistrerad.
 • Man säljer sitt överskott till en elleverantör. 
 • Om installerad effekt understiger 255 kW behöver man inte betala energiskatt.
 • Om beloppet man säljer för understiger 40 000 kr behöver man vanligen inte betala inkomstskatt på intäkten.

Kostnader och intäkter

Investeringsbidrag (20% av hela kostnaden) kommer att avskaffas och ersättas av en skattereduktion på 15% maximerat till 50 000kr per person vid samägd fastighet
Observera att bidrag bara ges till nätanslutna anläggningar (ON GRID). 

Är en solcellsinstallation kanske den bästa pensionsförsäkringen? Gratis ström som pensionär.