Elinstallatör sedan 1952

Solenergiinstallatör sedan 2010

Ritningar i AutoCAD för
• Bygglov (om sådant erfordras)
• Solcellsinstallationen
Relationshandlingar (AMDU) med
• Allmän beskrivning
• Montagehandlingar
• Drift- och
• Underhållsinstruktioner