SOLENERGI

Växelriktare

Det är inte fel, för ett optimalt utnyttjande av växelriktaren, att överdimensionera paneleffekten 10 till 20% med hänsyn tagen till
• med åren reducerad verkningsgrad och
• under soliga sommardagar förhöjd paneltemperatur och därmed effektreducering med c:a 10%. (0,45-0,55% per grad över 25°C)

OBS! Utmatad effekt kan aldrig överstiga växelriktarens angivna maximala effekt

• Högre paneleffekt skadar inte växelriktaren om panelerna inom rimliga gränser överdimensioneras.
• Växelriktaren förstörs däremot om för hög spänning matas in.

Ta därför hänsyn till den förhöjda spänning som kan uppstå en kall solig vinterdag.

Tillbaka

© ABELTO