SOLENERGI

Solenergin är
• Ren
• Oändlig
• Opåverkande på sin omgivning
• Bra för miljön och
• Framför allt bra för den egna plånboken.

Man får ett fast lågt elpris för lång tid framåt.

PLANERING

1. Leta fram en plats på fastigheten som inte skuggas, som vetter mot söder (lämpligast men öster och/eller väster går också bra).
2. Panelerna kan monteras på tak vägg eller på stativ på marken.
3. Behöver byggnadens tak bytas? Varför inte ersätta takplattorna med solcellspaneler?
4. Kontrollera om bygglov behövs.
    För paneler direkt på tak eller vägg behövs som regel inget bygglov. Ibland kan byggnadsnämnden ha synpunkt på färg.
    För paneler som förändrar byggnadens siluett kan bygglov behövas. Kontrollera med den kommunala byggnadsnämnden.
5. Har du en värmeväxlare/luftkonditionering? Koppla växelriktaren till samma fas och få billig/gratis luftkonditionering på sommaren.
6. Sök statsbidrag hos länsstyrelsen. Har du frågor angående ifyllning av blanketten, fråga oss.
7. Kontrollera med elhandelsbolaget om du kan få betalt för överskottet och i så fall hur mycket.
8. Mindre anläggningar upp till 2 kW ansluts till en fas medan större anläggningar ansluts till två eller tre faser.
9. Kontakta oss för hjälp med planering och om så önskas visning av solcellspaneler och växelriktare.

FRÅGOR

Här följer ett urval av frågor som vi fått under åren som gått samt våra svar på dessa.


FRÅGA SVAR LÄS MER
Hur många kW paneleffekt kan jag installera för att vara mikroproducent

Kolla årsförbrukningen på elräkningen.

5 000kWh –> 5 kW + c:a 10-20%
10 000kWh -> 10 kW + c:a 10-20%
15 000kWh -> 15kW osv

Läs mer
Hur stor effekt har en panel?

Fristående paneler och paneler för montage på byggnader har i dag effekter mellan 250 – 300W per st

 
Hur stor plats tar panelerna?

1 kW c:a 7 m²

Modulmått (100 cm x 165 cm x 4 cm) vikt ca 20 kg

 
Var kan modulerna placeras? Var som helst men lämpligast mot söder och om möjligt med c:a 40° lutning. Helst inte vågrät. Lodrät går bra.  
Varför måste jag ha en växelriktare? Modulerna producerar likström. För att vi skall kunna använda den producerade energin i vår fastighet måste den omvandlas till växelström 400/230V.
Omvandling och inmatning på elnätet sker helt automatiskt. Finns ingen nätspänning kopplar växelriktaren automatiskt från.
 
Vilken växelriktare skall jag välja?

Välj effekt efter modulerna minus 10 till 20%.

Om t ex en modulgrupp monteras åt öster och en åt väster välj en växelriktare med 2 st MPPT-ingångar.
Har alla modulerna samma lutning och azimut räcker det med 1 st MPPT-ingång.

För vissa solceller rekommenderar tillverkaren att minuspolen skall jordas för att uppnå optimalt resultat. I så fall väljs en växelriktare med transformator. I annat fall räcker det med en billigare modell utan transformator.

Tänk på ljudnivån med hänsyn till placeringen.

Läs mer
Hur mycket kostar det? C:a 20:-/W komplett färdigt inklusive moms Läs mer
Hur söker jag bidrag? Gå in på energimyndighetens hemsida och leta efter ”bidrag solceller”

Läs mer

Hur lång garanti lämnas?

Moduler: 10 år 90% produktionsgaranti, 25 år 80% produktionsgaranti.

Växelriktare: 5 år

Övrigt: 5 år

 
Hur länge håller en anläggning Efter 50 år kan effekten ha sjunkit till 2/3-delar  
Vad händer med energin som jag inte själv använder? Den ”lagras på nätet”. Kraftleverantör och nätägare betalar enligt överenskommelse. Läs mer

Tillbaka

© ABELTO