Solenergi

Produktion

Fyra solpaneler, drygt 1kW, producerar c:a 1MWh/år (=1000 kWh/år)
Gå in på http://re.jrc.ec.europa.eu/pvgis/apps4/pvest.php
Sök upp närmaste större stad i närheten av där du bor och skriv namnet i rutan för Search
Skriv in din paneleffekt
Skriv in lutningen Slope och riktning Azimuth (Söder =0)
Sätt kryss i rutan för Show graphs
Klicka på Calculate

Tillbaka

© ABELTO