SOLENERGI

MODULPLACERING

1. Leta fram en plats på fastigheten som inte skuggas, som vetter mot söder (lämpligast men öster eller/och väster går också).
2. Panelerna kan monteras på tak vägg eller på stativ på marken
3. Behöver byggnadens tak bytas? Varför inte ersätta takplattorna med solcellspaneler?
4. Kontrollera om bygglov behövs.
    För paneler direkt på tak eller vägg behövs som regel inget bygglov.
    För paneler som förändrar byggnadens siluett kan bygglov behövas.
    Kontrollera med den kommunala byggnadsnämnden.
5. Har du en värmeväxlare/luftkonditionering? Koppla växelriktaren till samma fas och få billig/gratis
    Luftkonditionering på sommaren
6. Kontrollera med länsstyrelsen om statsbidrag kan erhållas
7. Kontrollera med elhandelsbolaget om du kan få betalt för överskottet och i så fall hur mycket.
8. Mindre anläggningar upp till 2 kW ansluts lämpligen en-fasigt medan större anläggningar ansluts till två eller tre faser.
9. Kontakta oss för hjälp med planering och om så önskas visning av solcellspaneler och växelriktare.

Tillbaka

© ABELTO