EKONOMI

KOSTNADER OCH INTÄKTER

Denna sida vänder sig till privatpersoner men kan i tillämpliga delar också tillämpas för företag. Vi har valt att inte ange procentsatser då de ändras efter olika regeringars politik. Ironiskt nog har miljöpartiet i nuvarande regering varit med om att sänka subventionerna till förnybar energi från solen. Om något år finns troligen inga bidrag eller avdrag till investeringskostnaden.

INVESTERINGSKOSTNAD

OBS alla prisuppgifter är inklusive moms och montagekostnad, alltså en ”nyckelfärdig” anläggning.
Ett solkraftverk är fortfarande en stor investering. Det finns olika bidrag att söka.
• Statsbidrag. Observera att statsbidrag bara ges till nätanslutna anläggningar (ON GRID)
• ROT-avdrag. Ansöks av installatören och betalas ut direkt till honom sedan fakturerat belopp betalts av anläggningsägaren.
• Lantbruksbidrag. Begränsning - Producerad energi får endast användas i verksamheten och ej för privat bruk. Blankett finns på jordbruksverkets hemsida och skall skickas till Länsstyrelsen. OBS skall sökas innan arbetet påbörjas.De olika bidragen kan inte kombineras. Endast ett kan erhållas.hand

statistikEtt solkraftverk är fortfarande en stor investering men fastighetens värde stiger med en egen energikälla. Undersök om inte bottenlån till förmånlig ränta kan erhållas till finansieringen.

Ansökan om att få ta del av solcellsstödet (statsbidraget) görs till Länsstyrelsen. Ansökningar som lämnats in men som Länsstyrelsen inte beslutat om ännu hanteras enligt den senaste förordningen.

För att kunna söka bidrag innan offerter inhämtats och installatör valts kan värden enligt vidstående diagram användas för installation av en 10 kW solcellsanläggning. Beloppen inkluderar moms. Kostnaderna är i princip proportionella till effekten. (5 kW = 100.000:-, 20 kW = 400.000:- osv.)

AVKASTNING

Solinstrålning ger vid installerad effekt av 10 kW solpaneler på
en takyta av c:a 65 kvm mot söder i 42⁰ lutning 10.000 kWh per år

Energipriset varierar och är för närvarande ovanligt billigt. Kommer det att så förbli?

Om vi räknar med

ett energipris på 45 öre  
en skatteåterbäring 60 öre  
ett elcertifikat på 20 öre  
en energiersättning för "nätnytta" med  5 öre  
     
Blir avkastningen på ett år 13.000  
Vilket motsvarar 6,5% (Jämför med bankränta!)


Med lite billigare anläggningskostnad (180.000:-/10kW) och någon form av bidrag (20%) och högre elpris i framtiden närmar sig avkastningen 10% eller kanske ännu högre värde. Under 50 år blir det betydande belopp i avkastning. Det är inte omöjligt att det återstår 400.000:- när investerings- och underhållskostnader betalts.

Viktigast av allt  –  Vi bidrar till en förbättrad miljö

Tillbaka

© ABELTO