INSTALLATION


Vi
• Projekterar i AutoCAD
• Installerar elanläggningar från några mV till kV
• Monterar solkraftverk upp till MW,
  Fristående, på byggnader, integrerade i byggnadens tak eller väggar
• Instruerar och utbildar
• Reparerar och utför service
• Samarbetar med olika ”solmaterial”-leverantörer.
    - Erbjuder därför komplett leverans av olika kombinationer för en nyckelfärdig anläggning till bästa pris.
    - Tar all material med oss i våra servicebilar (för anläggningar upp till 12 kW).
    - Tar alltid allt överblivet material och emballage med oss tillbaka för återvinning hos Stena Recycling.
Har allmän behörighet för alla typer av elinstallationer och är registrerade hos nätägarna.
Har ansvarsförsäkring.
Har på senare år specialiserat oss på solkraftverk med hög kompetens om tekniken som följd.
Har brandkårsbrytare A-BFS för räddningstjänsten som bryter strömmen vid panelerna. Läs mer
Har system SEC-Ware för datainsamling och visning av mätvärden på dator eller ”smart”phone. Läs mer
Har väl anpassade arbets- och materialmiljöplaner.
Har utförliga instruktioner för
    - Montage av paneler
    - Elinkoppling av paneler
    - Jordning av paneler
        - Systemjordning
        - Skyddsjordning
        - Potentialutjämning
        - Åskskydd
    - Montage av växelriktare
    - Anslutning av modulsträngar
    - Anslutning till elnätet

Ni
• Kan anlita oss för en komplett installation alternativt Läs mer
• Köpa in paneler och/eller växelriktare var ni vill.
    - Låt oss montera, skylta upp och ansluta anläggningen till elnätet. Läs mer
• Köpa in paneler och/eller växelriktare var ni vill. Montera själv panelerna enligt våra anvisningar.
    - Låt oss göra resten. Läs mer

För vår arbetskostnad kan ni som privatperson erhålla 50% av kostnaden som ROT-avdrag. Läs mer


Tillbaka

© ABELTO