EKONOMI

BESPARING OCH INTÄKT

Den ström som jag använder själv betalar jag inget för.

Besparing hos elhandelsbolaget blir aktuellt elpris per kWh inkluderande energiskatt, administrationskostnader, elcertifikat och moms.

Besparingen hos nätägaren blir den rörliga kostnaden som varierar runt 25 öre per kWh inklusive moms. Den fasta kostnaden, som man måste betala antingen det går ström i kabeln eller ej, är utslagen på förbrukningen, c:a dubbelt så stor för en normal villa alltså 50 öre per kWh inklusive moms. Värdena varierar för olika nätägare.
Nätägaren för mer och mer som fast avgift och mindre som rörlig kostnad.

Från och med den 1 januari 2015 och tills vidare gäller följande regler och praxis för ersättning av den energi som matas ut (lagras) på elnätet

Mikroproducent

Produktionen mindre än förbrukningen. Mikroproducenter innefattar bland annat villor, bostadsrättsföreningar, lantbruk och företag. Mätaren byts ut utan kostnad för abonnenten.

 • Mikroproducent får 60 öre per kilowattimme (2 x energiskatten) i skatteåterbäring. Produktionsuppgift lämnas till skattemyndigheten av nätägaren.
 • Maximal ersättning är 18 000 kronor per år (vilket motsvarar en anläggning på c:a 30 kW).
 • Högst 100 A mätarsäkring.
 • Elhandelsbolaget betalar enligt separat överenskommelse för den energi som matas in på elnätet. Vattenfall föregår med gott exempel (påhejad av sin ägare) och betalar från och med den 1 september 2014 spotpriset* + 1 krona per kWh, exklusive moms.
 • Nätägaren betalar eventuellt för ”nätnytta” c:a 5 öre per kWh. Varierar för olika nätägare.
 • Ersättning för elcertifikat och ursprungsgaranti. Beroende på tillgång och efterfrågan varierar ersättningen mellan 0 till 30 öre per kWh. Denna ersättning har minskat i betydelse på grund av överskott på marknaden. Vattenfall köper t. ex inte certifikat från sina kunder.

Småskalig elproducent

Produktionen större än förbrukningen. Som regel krävs 2 mätare. En för konsumtion och en för produktion. Kostnaden för mätarkomplettering betalas av abonnenten.

 • Max 1,5 MW
 • Ingen skattereduktion
 • Engångskostnad för eventuell förstärkning av elnätet
 • Fast årlig nätavgift till nätägaren för mätning och inrapportering till CESAR (-1.500 kr ?)
 • Ersättning per kWh från elhandelsbolag

Elcertifikat och ursprungsgaranti

Såväl mikro- som småskalig elproducent kan erhålla ersättning för elcertifikat och ursprungsgaranti. Beloppet betalas efter tillgång och efterfrågan (0 – 300:-/MWh).

Sammanfattning mikroproducent

• Elhandelsbolaget 1:40  kan variera med spotpriset (läs mer om spotpris på http://elen.nu)
• Nätägaren 0:05  Varierar något för olika nätägare
• Skattereduktion 0:60  Max. 30.000:- per år
• Elcertifikat och ursprungsgaranti 0:20  varierar med tillgång och efterfrågan och är tidsbegränsad
• Moms 25% 0:56  som skall betalas in till skattemyndigheten
Summa: 2:81  (2:25 exkl. moms)

Beskattningskonsekvenser för en mikoproducent

 • Man ska vara registrerad för moms men behöver inte ha F-skattsedel eller ha företag.
 • Man säljer sitt överskott till en elleverantör och får moms från denne. Momsen betalar man sedan till Skatteverket.
 • Om beloppet man säljer el för understiger 30 000 kr behöver man inte betala energiskatt.
 • Om beloppet man säljer för understiger 40 000 kr behöver man vanligen inte betala inkomstskatt på intäkten.
Läs mer...

KOSTNADER OCH INTÄKTER

Läs mer

Tillbaka

© ABELTO