Solenergi

Effektbalans

För Sveriges effektbalans har solkraft i likhet med vindkraft den betydelsen att vattenkraftens magasin får en god beredskap mot kalla mörka vinternätter.

Se gärna Ekonomifaktas elsimulator på http://www.ekonomifakta.se/sv/Fakta/Energi/Elsimulator/.

Tillbaka

© ABELTO