DATAINSAMLING

Anslutning:
Wifi
LAN
Modem till trådbundet internet (månadsavgift*)
Modem till trådlöst internet. SIM-kort med fast IP-adress (månadsavgift*)
* Månadsavgifter beroende på operatör tillkommer

Varje växelriktartillverkare har sitt eget system för datainsamling och redovisning av produktionen digitalt och/eller grafiskt på datorskärm, läsplatta eller ”smart” telefon. Vissa tillverkare har gemensamma system. För de olika systemen krävs som regel att växelriktarna skall vara förbundna med varandra via datanätkabel eller trådlöst via t.ex. bluetooth.

För att överskådligt kunna hålla kontroll på olika anläggningar, utspridda geografiskt och av skilda fabrikat, har vi utvecklat ett system SEC-Ware som
- via energimätare med puls/RS485-utgång, som ofta redan finns installerad,
- en liten SEC, Sun-El-Computer, (93x62x30 mm) i varje fastighet,
- oberoende av var i landet,
- till ett c:a-pris av 5.000:- (7.500:- inkl. energimätaren)
- inklusive moms men exklusive installation,
- samlar in data från de olika solkraftverken och via internet visar den digitalt på datorskärm, läsplatta, smart-telefon eller väggtablå.

Ex på visning

Växla mellan DAG (I DAG – I GÅR – FÖRGÅR) kWh,

KALENDERÅR eller PRODUKTIONSÅR (I ÅR - I FJOL - FÖRFJOL) MWh.

(Produktionsår mäter från driftsättning datum för uppföljning för bidrag)

X= Effektvakter

datainsamling2

** Installerad paneleffekt reduceras automatiskt efter åldern med 0,6% per år. För första året 3 ggr så mycket

*** Trend visar produktionen i jämförelse med förväntad produktion enligt en algoritm som jämför aktuell dags- eller årsproduktion för installerad effekt med förväntad produktion efter åldersreducering.
Väljs KALENDERÅR görs jämförelsen från årets början
Väljs PRODUKTIONSÅR görs jämförelsen från produktionsstart.
Visas nedåtriktad pil längre tid bör anläggningen kontrolleras. Efter nedåtgående trend i 2 månader blinkar pilen.

Option - Avancerade funktioner:
• Larmingång för t.ex. utlöst överspänningsskydd. Larm indikeras med röd bakgrund för anläggningen.
• Effektvakt, MAN - AUTOMAT – AUTOMAT NATT. Indikering av driftläge med X i kol NU på bildskärmen
  MANUELL = styrning från bildskärm (Manuellt – Automatiskt).
  AUTOMATIKLÄGE = kopplar in belastningar i två tidsfördröjda steg efter solljusstyrka.
  AUTOMATIK NATT = Automatikläge plus inkoppling av belastningen på natten. (Normalläge)
• Historiska grafiska diagram
• Potentialfri summalarmutgång
• Ställbar pulsutgång (antal pulser per kWh)
• RS 485-utgång
• Timmätvärden för elcertifikat (kommande funktion)
• Solinstrålningsgivare som korrigerar och reducerar aktuell paneleffekt efter solinstrålningen
• Temperaturgivare som korrigerar och reducerar aktuell paneleffekt efter omgivningstemperaturen

Kontakta oss för mer Information på Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

Tillbaka

© ABELTO